1. Co to je Lymfodrenáž?

„Lymfatický systém je pro život zdaleka nejdůležitějším ekologickým systémem“ řekl dánský lékař dr. Vodder, zakladatel moderní lymfologie a průkopník v poznávání a léčbě lymfatického systému. Upozorňoval také na to, že špatná funkce tohoto systému je příčinou mnoha různých onemocnění. Poprvé byla metoda kosmetické manuální lymfodrenáže předvedena na výstavě v Paříži v roce 1936. Této lymfodrenáži je ta dnešní velmi podobná. Vznikla relativně nedávno, v 80tých letech minulého století v Německu, jako záležitost ryze medicínská. Manuální lymfodrenáž aktivuje lymfatický systém, posiluje jeho vstřebávací a transportní funkci. Vedle své funkce drenážní má také zásadní roli v imunitních a detoxikačních funkcích organismu. Má tedy významný efekt očistný i ozdravný.

Horší výkonnost tohoto systému, jeho menší kapacita, event. dlouhodobější přetížení má za následek vedle rizika lymfatických otoků a následných degenerativních změn vaziva též nižší imunitní kapacitu organismu a nedostatečné odvádění odpadních produktů metabolismu, toxinů, bakterií, patologických buněk a dalších škodlivých elementů z těla. Podpora funkce lymfatického systému formou manuální nebo přístrojové lymfodrenáže přináší pozitivní efekty na celkový stav a zvýšení imunitní kapacity organizmu.

Autor článku:
Bc. Irena Průchová, DiS
lymfoterapeut, nutriční poradce

2. Co lymfodrenáže léčí?

Léčebné indikace manuálních i přístrojových lymfodrenáží jsou velmi široké a jsou využívány její efekty léčebné, ozdravné, očistné, ale i kosmetické, relaxační a regenerační.

Zdravotní indikace:

 • Otoky – vrozené či získané postižením lymfatického systému, žilně-lymfatická insuficience, patologické změny podkoží – lymfedém, lipedém, celulitida a různé kombinace otoků
 • Syndrom těžkých nohou – otoky, křečové žíly a časté záněty žil, prevence žilních onemocnění
 • Poúrazové stavy, předoperační a pooperační péče ke zmírnění otoků a pooperačních komplikací
 • Patologické ukládání tuku v dolních partiích těla, rovnoměrně ke kotníkům – lipedém
 • Poruchy imunity, podpora detoxikace, dlouhodobé užívání některých léků, zlepšení látkové výměny v kloubech, bolesti hlavy a migrenózní stavy
 • Psychická zátěž, stres, nespavost, poruchy vegetativního nervového systému (zklidnění)

Léčebně-kosmetické indikace:

 • Formování a modelování postavy, zpomalení stárnutí pokožky
 • Nadměrná zátěž nohou – profesní, dlouhodobé stání či sezení, před nebo po sportovních výkonech
 • Po různých estetických operacích – liposukcích, faceliftu obličeje a krku apod.
 • Otoky obličeje, pod očima
 • Doplněk při různých zeštíhlujících terapiích a na počátku redukčních diet

Prevence:

 • Při pozitivní rodinné anamnéze – žilní problémy, celulitida, křečové žíly atd.
 • Otoky z důvodu nedostatečnosti lymfatického systému
 • Při užívání hormonální antikoncepce – prevence celulitidy a lipedému

3. Co je manuální lymfodrenáž?

Manuální lymfodrenáž je speciální jemná hmatová technika, která podporuje funkci lymfatického systému a urychluje průtok lymfy lymfatickým řečištěm. Má hluboce sedativní, analgetický a spasmolytický efekt na krevní a lymfatický oběh. Podporuje odtok přebytečné tekutiny ze tkání a odvádí makromolekulární látky, jako jsou např. bílkoviny, přes lymfatický systém zpět do krve.

Z hlediska celého organismu má tato metoda významný očistný a ozdravný efekt. Zlepšení funkce lymfatického systému přináší důkladnější a rychlejší odstranění odpadních produktů metabolizmu, toxinů, bakterií, odumřelých a patologických buněk a dalších škodlivých látek. Zintenzivní se také tvorba a transport imunitních buněk, což přináší vyšší obranyschopnost našeho těla.

4. Co je přístrojová lymfodrenáž?

Přístrojová lymfodrenáž je součástí komplexní léčby lymfedému, celulitidy a lipedému spolu s manuální lymfodrenáží a dalšími metodami, jako jsou např. speciální cvičení, komprese končetin při zátěži nebo po lymfodrenážích, lymfotejping atd. Metoda této masáže je díky moderním přístrojům téměř shodná s manuální lymfodrenáží, jen místo terapeuta pracuje přístroj. Pro ošetření přístrojem platí stejné zásady užívání a provedení jako u manuálních drenáží. Využití přístrojů je velmi oblíbené při terapii celulitidy, při formování postavy a léčby tzv. lipedému (symetrické ukládání tuku ve spodních partiích těla) a v poslední řadě i při prevenci žilních nedostatečností. Vybrat si lymfodrenážní přístroj dle problémů, které chcete řešit, můžete ZDE a nebo si od nás můžete nechat poradit.

5. Jak často chodit na lymfatické drenáže?

Dobře provedená lymfodrenáž funguje vždy a u každého.

Lymfodrenáž nesmí nikdy:

 • bolet
 • pracovat s tlakem na svaly
 • dojít ani k prokrvení a zarudnutí kůže

Terapeut pracuje velmi jemně s kůží a podkožím. Rychlost účinku záleží na stupni event. poškození a změn v podkoží a na době trvání tohoto problému. Od toho se odvíjí určení optimální frekvence lymfodrenáží. Vždy je vhodné individuální posouzení a volba dalších pomocných metod.

Jako udržovací či preventivně ozdravnou je doporučována frekvence lymfodrenáže cca 1x za měsíc, ale pravidelně.
Na počátku léčby některého problému se doporučuje frekvence intenzivnější, tedy 1-2x týdně.
Manuální lymfodrenáže lze provádět i denně v týdenním bloku a je vhodné ji kombinovat i s lymfodrenáží přístrojovou. Po každém ošetření se doporučuje na několik hodin použít speciální kompresivní legíny nebo kompresivní podkolenky či punčochy.

6. Jak dlouho trvá lymfodrenáž?

Délka MLD (manuální lymfodrenáže) je určena podle daného problému a co bude terapeut ošetřovat. Velmi oblíbené u klientek jsou tzv. MLD celého těla, které by neměly i s uvolněním krčních uzlin přesáhnout 2 hodiny. MLD má totiž speciální techniku hmatů, které se na jednom místě smí provádět maximálně 7x. Při zvýšeném počtu může dojít k tzv. lymfostáze – dočasnému pozastavení nebo zpomalení transportu lymfy. Totéž platí i pro celkovou MLD. Delší čas by tedy byl pro terapii kontraproduktivní. Často ženy požadují pouze 60 minut a to částečnou MLD – zvláště partie, které mají nějaký problém. Může jít o otoky dolních končetin, unavené nohy, celulitida, prevence žilních onemocnění. Podobné časové rozmezí je doporučováno i u přístrojové lymfodrenáže.
Lymfoterapeuti poradí a zkonzultují s klientem vhodnou délku a partie pro lymfodrenáž. Vždy je však nejdříve nutné uvolnit krční uzliny, aby lymfa při zrychleném transportu mohla volně přecházet do krčních žil a přejít tak do krve. Jak si uživatel může sám uvolnit lymfatické uzliny před přístrojovou lymfodrenáží, se můžete podívat ve videu. Detail a přepis videa s paní Irenou Průchovou najdete ZDE.

7. Kdy nechodit na lymfodrenáže?

Pro provedení lymfodrenáže platí určité zásady a ty by měli klienti dodržovat. Je nutné, aby před každou terapií lymfoterapeut seznámil klienta s  kontraindikacemi, kdy se MLD nebo i přístrojová lymfodrenáž nesmí provádět.

Jsou absolutní kontraindikace, kam patří:

 • veškeré zhoubné nádorové onemocnění, povolit může pouze lékař onkolog
 • akutní cévní onemocnění – trombózy
 • jakákoliv viróza
 • horečka
 • hnisavé kožní rány
 • patologické těhotenství
 • akutní alergie

Existují též relativní kontraindikace, které označují stavy, při kterých za určitých podmínek a preventivních opatření mohou terapeuti lymfodrenáž provést.

Pozor dávejte při:

 • poruše štítné žlázy
 • u asthma bronchiale
 • bolesti zubů a čerstvě po extrakci zubů
 • při chronických zánětech
 • při bolestivé nebo silné menstruaci
 • onemocnění jater, ledvin, srdce
 • otocích z onemocnění srdce nebo ledvin

8. Jak může člověk provést sám sobě lymfodrenáž nebo jak si rozproudit lymfu?

Nejlepším a nejpřirozenějším pohybem je chůze. Stimulujeme tím lymfu v celém těle, a pokud přidáme vhodné cvičení a jemnou masáž v sedě, uděláme svému tělu tu nejlepší službu. Můžeme si provádět masáž, je velmi jemná a provádí se od chodidel, tedy od periferie k centru, tj. směrem nahoru. Můžeme přidat ruce, od prstů jemnými tahy až k rameni. Břišní dýchání nám pomůže zlepšit transport lymfy přes hluboký lymfatický systém.

9. Kdo může z lékařů předepisovat lymfodrenáže?

U zdravých lidí, kteří potřebují rychlou regeneraci, nebo po sportovních výkonech, při prevenci různých onemocnění, pro výrazné posílení imunity, pro prevenci a zmírnění projevů celulitidy a zlepšení stavu tukového podloží, pomocně i při různých detoxikačních a ozdravných kůrách není potřeba doporučení lékaře. Tuto terapii si hradí klient sám.

Jde-li však o terapii z různých zdravotních indikací a je-li zájem o úhradu některých zdravotních pojišťoven, pak musí tuto terapii předepsat nebo doporučit lékař. Jedná se o lékaře se specializací rehabilitační, dermatolog, ortoped, cévní. Doporučit může i praktický lékař a to k lymfologovi, který provede další vyšetření ke stanovení diagnózy – porucha transportu lymfy, např. i s otoky. Tito klienti, potom tedy již pacienti, mohou mít drenáže hrazené zdravotní pojišťovnou. O další terapii rozhoduje lékař a terapii provádí již zdravotní lymfoterapeut.

Pro pacienty s diagnostikovaným lymfedémem je i možnost příspěvku zdravotní pojišťovny u našeho lymfodrenážního přístroje PCD 51 – více informací ZDE.

10. Kdy může nastat porucha transportu lymfy – zpomalení až otoky?

Lymfatický systém je přetížen při stresu, nedostatku pohybu, špatném (mělkém) dýchání, nesprávném pitném i stravovacím režimu, při kouření, jednostranné zátěži – např. dlouhé stání nebo sezení, žilní nedostatečnost apod. Lymfatický systém může být také ale narušen po operaci, úrazu či prodělaném infekčním onemocnění.

Mezi příznaky přetížení lymfatického systému patří pocit únavy, pocit těžkých nohou, otoky, celulitida, oslabení imunitního systému. U poruchy transportu lymfy pak dochází k lymfatickým otokům. Proto je důležité se o lymfatický systém starat. Vždy je jednodušší prevence onemocnění, než léčba nemocí a snížení tedy kvality našeho života.

Mnoho dalších informací o lymfatickém systému, lymfodrenážních přístrojích, metodách léčby atd. si můžete přečíst v našem E-Booku, který si můžete ZDARMA stáhnout ZDE.

 NAPIŠTE NÁM

  Formulář je chráněn službou reCAPTCHA. Soukromí - Podmínky