Celulitida


Co to je celulitida?

Celulitida (odb. lipohypertrofie, celulita) je hovorový název pro progre­sivní degenerativní změny podkožního tukového vaziva specifických tělesných partií (stehen, hýždí, postiženy mohou být i boky, břicho, event. paže). Vzniká především v důsledku horšího žilního a zejména lymfatického oběhu. Úzce souvisí s působením ženských pohlavních hormonů. Může se proto objevit už v pubertě, u žen se často zvýrazňuje v období gravidity.

Jedinou kapilárou v těle schopnou vstřebat a transportovat proteiny z tkání je lymfatická kapilára. Je tedy zřejmé, že dobrý stav lymfatického systému a jeho dostatečná transportní kapacita jsou základní podmínkou úspěšné prevence a léčby celulitidy.

Pozitivní ovlivnění lymfatického systému efektivně zajišťuje opakovaná odborně provedená lymfodrenáž, která zlepší „průtočnost“ lymfatického řečiště a navodí fyziologické poměry v podkoží. Cílem je nastartovat lymfa­tický systéma zlepšit jeho funkčnost trvale.

Jak tedy odstranit celulitidu? Základem je odborně provedená lymfodrenáž. S tím vám pomohou přístrojové lymfodrenáže Ballancer® nebo Lympha Press®.

Lymfodrenážní přístroje používané pro řešení problémů celulitidy:

Podrobnější informace o celulitidě:

Stupně celulitidy

Výraznost projevů celulitidy může být rozdílná v závislosti na stupni posti­žení. Rozeznáváme čtyři stupně (stádia) celulitidy:

 1. Projevy tzv. pomerančové kůže jsou patrné pouze při tlaku na kůži, např. při takzvaném štípacím testu – stisknutím kůže mezi dvěma prsty lze pozorovat vznik kožní řasy.
 2. Celulitida je patrná při stání či sezení, zaťatém svalstvu, nebo při ostrém osvětlení. Vleže, při uvolněném svalstvu, nerovnosti nejsou pozorovatelné.
 3. Nerovnosti jsou pozorovatelné stále, bez ohledu na polohu.
 4. Trvale pozorovatelné hrubé nerovnosti na povrchu kůže, které mohou vykazovat další komplikace (monstrózní zvětšení tukové tkáně, otoky, bolestivost). Toto stádium již nelze považovat za pouhý kosmetický problém, ale přerůstá v problém zdravotní.

Vzhledem k výše uvedeným příčinám, které mohou stát za rozvo­jem celulitidy, je před zahájením odpovídající péče nutné vyloučit přítomnost zdravotních komplikací a posoudit, zda jsou kožní pro­jevy opravdu jen kosmetickou záležitostí. Dosud uvedené informace potvrzují, že hranice mezi kosmetickým a zdravotním problémem je v případě celulitidy opravdu velmi tenká a diskutabilní.

Jak odstranit celulitidu

 • základem terapie i prevence celulitidy je odborně provedená ruční nebo přístrojová lymfodrenáž (před přístrojovou presoterapií musí být odborně uvolněny lymfatické uzliny)
 • podle individuální potřeby lze využít prvků kompresní terapie (kompresní prádlo – punčochy, kalhotky atp.).
 • cvičení a vhodná pohybová aktivita – výběr vhodných pohybových aktivit; jejich intenzita musí respektovat stupeň a příčiny potíží (nadměrná intenzita, příp. nevhodné pohybové aktivity vedou mnohdy paradoxně ke zhoršení stavu)
 • v indikovaných případech je vhodné nasadit farmaka a využít potravinové doplňky (venofarmaka, enzymy, vitamíny, antioxidanty)
 • vše je vhodné podpořit režimovými opatřeními (pitný režim, pestrá a hodnotná strava, vyloučení nikotinu a destilátů, udržování opti­mální hmotnosti atd.), obecně dodržováním zásad zdravého životního stylu
 • různé fyzikální metody a lokální ošetření (např. vakuová pumpa, hloubkové teplo – skořicové zábaly, anticelulitidní masti, gely, tonika atp.) přinášejí často krátkodobý efekt a subjektivní úlevu, ale nemohou odstranit vlastní příčinu celulitidy; některé z těchto metod, jsou-li v konkrétních případech nevhodně indikovány, mohou stav celulitidy zhoršit
 • chirurgické zákroky (liposukce) nepřinášejí v případě celulitidy uspokojivé výsledky

Zápas s celulitidou představuje pro většinu žen celoživotní usilování a měl by být nejintenzivnější v rizikových obdobích života ženy (již brzy po pu­bertě, během gravidity, při užívání hormonální antikoncepce, hormonál­ních léků, event. v menopauze). Celulitida je nejen kosmetický, ale přede­vším zdravotní problém. Její vznik signalizuje řadu možných, někdy i závažných, zdravotních problémů. Již její klíčový problém – nedostatečnost lymfatického systému – znamená mj. i možnou zhoršenou detoxikaci organizmu a snížený imunitní potenciál. Adekvátní léčba či prevence celulitidy představuje tedy zároveň velmi účinnou péči o celkové zdraví.

Charakteristika celulitidy

 • postihuje i velmi mladé, štíhlé a sportující ženy
 • jde o chronický stav, charakterizovaný zpočátku pomalým rozvojem, ale později vždy s narůstající progresí
 • včas neléčená vede k nevratným degenerativním změnám podkožní tkáně
 • již vzniklou celulitidu nelze zcela odstranit, odborně vedená terapie však může zlepšit její estetický vzhled a zastavit jinak nevyhnutelné progresivní zhoršování
 • celulitida je multifaktorová a mezioborová medicínská problematika

 Příčiny vzniku celulitidy

 • vznik celulitidy je komplikovaný a dlouhodobý proces
 • hlavní příčinou jsou poruchy cirkulace žilní krve a hlavně lymfy
 • významným faktorem je dále nepříznivá hormonální situace (hormonální nerovnováha, nadprodukce estrogenu, brzký nástup menstruace, hlavně však užívání hormonálních přípravků)
 • velmi záleží na genetických a dědičných dispozicích
 • svou roli hraje také kvalita vazivové tkáně

Vedle těchto klíčových „vyvolávajících“ faktorů existuje ještě celá řada faktorů rizikových „podpůrných“, které jsou méně významné a mohou stav celulitidy více či méně negativně ovlivňovat. Patří sem např. nadváha a čas­té kolísání hmotnosti, nevhodný stravovací a pitný režim, překyselení orga­nizmu, nedostatek pohybu, ale též nadměrná či nevhodná pohybová zátěž, dlouhé stání, sezení, cestování, nevhodné oblečení a obutí atd. Patří sem prakticky vše, co nějakým způsobem ztěžuje a narušuje krevní a lymfatický oběh a zvyšuje hladiny ženských pohlavních hormonů (zejména estrogenů).

 NAPIŠTE NÁM

  Formulář je chráněn službou reCAPTCHA. Soukromí - Podmínky