autor: MUDr. René Vlasák – chirurg, vedoucí lékař a zakladatel  Centra preventivní medicíny a Prevence 2000 s.r.o.

Lipedém či  painfull fat syndrom, neboli syndrom bolestivého prosáknutí podkožní tukové tkáně.

Jedná se o chronické bolestivé progredující  onemocnění podkožní tukové tkáně, postihující téměř výhradně  ženy  a to především na  dolních  končetinách,  ale postupně se může  rozšířit  po  celém  těle. Problémem tohoto onemocnění je v jeho  masovosti, téměř  neexistující  včasné  diagnostice a tím i neadekvátní léčbě.  Lipedém bývá  nejčastěji  zaměňován  za  obezitu  či  lymfatické otoky.  Vyskytuje se u  miliónů  žen po celém světě. Jen  v Americe,  resp.  v USA,  se  odhaduje, že  postihuje  cca  17  mil.  žen.

Dlouhodobé  neřešení  tohoto  problému  odbornou veřejností  vedlo  ke
vzniku  řady  pacientských  sdružení,  kde  ženy  hledají  pomoc.
V  současné  době  je  nejvýznamnější Lipedema project //lipedemaproject.org/
Lipedém byl poprvé popsán  v r. 1940   Allenem  a  Hinesem  z Mayo Clinik, jako syndrom tučných nohou s ortostatickým edémem. Je charakterizován  symetrickým  zmnožením  tukové  tkáně v oblasti od pasu přes  hýždě a  dolní  končetiny, s typickým ,, teplákovitým“ zakončením  u  kotníků.

Rozvoj  lipedému je pozvolný, nejčastěji od puberty.  Převážně  se jedná o symetrické prosáknutí  DK, které progreduje s nárůstem váhy,  cyklicky jej zhoršuje  horko  a  statická  zátěž v podobě dlouhého stání či sezení.  Určitý stupeň  lipedému  se často  vyskytuje  u  žen  s gynoidním / hruškoviitým/ typem  ukládání tuku a  často  je  problematické  jej  odlišit  od  tzv.  celulitidy.

Dalším  charakteristickým  rysem  je,  asymetrická reakce na  běžný  redukční  režim, kdy  dochází  k snížení objemu  tukové  tkáně v horní  polovině těla, ale  problematické oblasti  dolních  končetin zůstávají téměř  nezměněny.  Podkožní tuk u lipedému nelze redukovat běžným cvičením nebo dietou.

Příčina tohoto onemocnění  je  multifaktoriální,  kdy  dříve  jako  hlavní  vyvolávací faktor byla popisována porucha toku  lymfy  vzniklá  mechanickým útlakem lymfatických cév zvětšenou tukovou tkání.  To znamená,  hlavní příčina  byla  hledána  v tukové buňce.  Dle  posledních výzkumů  převládá  přesvědčení,  že  hlavní  příčinou  je  porucha  mikrocirkulace  v podkoží  se  stagnující  extracelulární tekutinou.

Vhodným  léčebným  postupem  je  modifikovaná  forma  Komplexní  dekongestivní  terapie (KDT) , která  je  běžně  používána  v lymfologii. Na prvním  místě  stojí úprava  stravovacího  režimu,   pohyb se zaměřením na aktivaci  toku lymfy s vhodnou  kompresivní  léčbou.
Úlevu  přináší  lymfodrenáž,  ať  ruční  či  přístrojová.  Možná  je i destrukce  podkožní tukové  tkáně a své  uplatnění  má  i farmakoterapie.   Nejčastější  komorbiditou  lipedému  je  obezita,  kdy  pro tuto  diagnózu  častěji  svědčí  jen  BMI,  ale již ne složení  těla.  Množství  tuku mnohdy  bývá  v limitních  hodnotách s větším  množstvím  ECT.  Proto  ten  důraz  na
lymfodrenáž  jako  nezbytnou  součást  léčby.

Pro  lipedém, obdobně jako  pro  obezitu, platí, že nejefektivnější  léčbou je  prevence, která  musí  být  založena  nejen  na   multioborové  spolupráci  lymfologů  s praktiky, obezitology, gynekology, ale  i  na  spolupráci  lékařských a  nelékařských  profesí  a  to  s fyzioterapeuty, maséry,  ale i wellness či estetickými  centry s kvalifikací manuální,  ale  především  přístrojové  lymfodrenáže.
Všechny  tyto  profese  musí  pracovat  s jednotnou  informací  o  mikrocirkulaci, extracelulárním  prostoru a lymfatickém  systému.  Díky  rozvoji  internetu  a  informačním  technologiím,  existují  e-health či  telemedicínské  nástroje,  kdy  tato  multioborová a multiprofesní  spolupráce  by  již  neměla  být  problémem.
Naše  Lymfocentrum  se  dlouhodobě  věnuje jak  problematice  telemedicíny  tak i lipedému.  V rámci  internetu  umíme  již  zabezpečit  mnohé  od  prevence  po   managment  léčby.