autor: MUDr. René Vlasák – chirurg, vedoucí lékař a zakladatel  Centra preventivní medicíny a Prevence 2000 s.r.o.

Lipedém či painfull fat syndrom, neboli syndrom bolestivého prosáknutí podkožní tukové tkáně.

Jedná se o chronické, bolestivé, progredující onemocnění podkožní tukové tkáně, postihující téměř výhradně ženy a to především na dolních končetinách, ale postupně se může rozšířit po celém těle. Problémem tohoto onemocnění je v jeho masovosti, téměř neexistující včasné diagnostice a tím i neadekvátní léčbě.  Lipedém bývá nejčastěji zaměňován za obezitu či lymfatické otoky. Vyskytuje se u miliónů žen po celém světě. Jen v Americe, resp. v USA,  se  odhaduje, že postihuje cca 17 mil. žen.

Dlouhodobé neřešení tohoto problému odbornou veřejností vedlo ke vzniku řady pacientských sdružení, kde ženy hledají pomoc.
V  současné  době  je  nejvýznamnější Lipedema project //lipedemaproject.org/
Lipedém byl poprvé popsán  v r. 1940  Allenem  a  Hinesem  z Mayo Clinik, jako syndrom tučných nohou s ortostatickým edémem. Je charakterizován  symetrickým zmnožením tukové tkáně v oblasti od pasu přes hýždě a dolní končetiny, s typickým ,,teplákovitým“ zakončením u kotníků.

Rozvoj  lipedému je pozvolný, nejčastěji od puberty.  Převážně  se jedná o symetrické prosáknutí DK, které progreduje s nárůstem váhy, cyklicky jej zhoršuje horko a statická zátěž v podobě dlouhého stání či sezení.  Určitý stupeň  lipedému  se často vyskytuje u žen s gynoidním / hruškovitým/ typem  ukládání tuku a často je problematické jej odlišit od tzv. celulitidy.

Dalším charakteristickým rysem je asymetrická reakce na běžný redukční režim, kdy dochází ke snížení objemu tukové tkáně v horní polovině těla, ale  problematické oblasti dolních končetin zůstávají téměř nezměněny. Podkožní tuk u lipedému nelze redukovat běžným cvičením nebo dietou.

Příčina tohoto onemocnění je multifaktoriální, kdy dříve jako hlavní vyvolávací faktor byla popisována porucha toku lymfy vzniklá mechanickým útlakem lymfatických cév zvětšenou tukovou tkání.  To znamená, že hlavní příčina byla hledána v tukové buňce. Dle posledních výzkumů převládá přesvědčení, že hlavní příčinou je porucha mikrocirkulace v podkoží se stagnující extracelulární tekutinou.

Vhodným  léčebným  postupem  je  modifikovaná  forma  Komplexní  dekongestivní  terapie (KDT), která je běžně používána v lymfologii. Na prvním místě stojí úprava stravovacího režimu, pohyb se zaměřením na aktivaci toku lymfy s vhodnou kompresivní léčbou.
Úlevu  přináší  lymfodrenáž,  ať  ruční  či  přístrojová. Možná je i destrukce podkožní tukové tkáně a své uplatnění má i farmakoterapie. Nejčastější  komorbiditou lipedému je obezita, kdy pro tuto diagnózu častěji svědčí jen BMI, ale již ne složení těla. Množství tuku mnohdy bývá v limitních hodnotách s větším množstvím ECT. Proto ten důraz na lymfodrenáž jako nezbytnou součást léčby.

Pro  lipedém, obdobně jako  pro  obezitu, platí, že nejefektivnější  léčbou je  prevence, která musí být založena nejen na multioborové  spolupráci  lymfologů  s praktiky, obezitology, gynekology, ale i na spolupráci lékařských a nelékařských profesí a to s fyzioterapeuty, maséry, ale i wellness či estetickými  centry s kvalifikací manuální, ale především přístrojové lymfodrenáže.
Všechny  tyto  profese  musí  pracovat  s jednotnou  informací  o  mikrocirkulaci, extracelulárním prostoru a lymfatickém  systému. Díky rozvoji internetu a informačním  technologiím,  existují  e-health či telemedicínské nástroje, kdy tato multioborová a multiprofesní spolupráce by již neměla být problémem.
Naše  Lymfocentrum  se  dlouhodobě  věnuje jak problematice telemedicíny, tak i lipedému. V rámci internetu umíme již zabezpečit mnohé od prevence po  managment léčby.