autor: MUDr. René Vlasák – chirurg, vedoucí lékař a zakladatel  CPM lymfocentrum.

Co je to Lipedém?

Lipedém či painfull fat syndrom, neboli také syndrom bolestivého prosáknutí podkožní tukové tkáně.

Jedná se o chronické, bolestivé, progredující onemocnění podkožní tukové tkáně, postihující téměř výhradně ženy a to především na dolních končetinách, ale postupně se může rozšířit po celém těle. Problémem tohoto onemocnění je v jeho masovosti, téměř neexistující včasné diagnostice a tím i neadekvátní léčbě.

Lipedém bývá nejčastěji zaměňován za obezitu či lymfatické otoky. Vyskytuje se u miliónů žen po celém světě. Jen v Americe, resp. v USA, se odhaduje, že postihuje cca 17 mil. žen.

Dlouhodobé neřešení tohoto problému odbornou veřejností vedlo ke vzniku řady pacientských sdružení, kde ženy hledají pomoc.

V současné době je nejvýznamnější Lipedema project – lipedemaproject.org

Lipedém – příznaky

  • Lipedém byl poprvé popsán v r. 1940 Allenem a Hinesem z Mayo Clinik, jako syndrom tučných nohou s ortostatickým edémem. Je charakterizován symetrickým zmnožením tukové tkáně v oblasti od pasu přes hýždě a dolní končetiny, s typickým „teplákovitým“ zakončením u kotníků.
  • Rozvoj lipedému je pozvolný, nejčastěji od puberty. Převážně se jedná o symetrické prosáknutí DK, které progreduje s nárůstem váhy, cyklicky jej zhoršuje horko a statická zátěž v podobě dlouhého stání či sezení.  Určitý stupeň lipedému se často vyskytuje u žen s gynoidním / hruškovitým/ typem ukládání tuku a často je problematické jej odlišit od tzv. celulitidy.
  • Dalším charakteristickým rysem je asymetrická reakce na běžný redukční režim, kdy dochází ke snížení objemu tukové tkáně v horní polovině těla, ale problematické oblasti dolních končetin zůstávají téměř nezměněny. Podkožní tuk u lipedému nelze redukovat běžným cvičením nebo dietou.

Co způsobuje lipedém?

Příčina tohoto onemocnění je multifaktoriální, kdy dříve jako hlavní vyvolávací faktor byla popisována porucha toku lymfy vzniklá mechanickým útlakem lymfatických cév zvětšenou tukovou tkání.  To znamená, že hlavní příčina byla hledána v tukové buňce. Dle posledních výzkumů převládá přesvědčení, že hlavní příčinou je porucha mikrocirkulace v podkoží se stagnující extracelulární tekutinou.

Jak se zbavit lipedému? A jak při lipedému zhubnout?

  • Vhodným léčebným postupem je modifikovaná forma Komplexní dekongestivní terapie (KDT), která je běžně používána v lymfologii. Na prvním místě stojí úprava stravovacího režimu, pohyb se zaměřením na aktivaci toku lymfy s vhodnou kompresivní léčbou.
  • Úlevu přináší lymfodrenáž, ať ruční či přístrojová.
  • Možná je i destrukce podkožní tukové tkáně a své uplatnění má i farmakoterapie.

Nejčastější komorbiditou lipedému je obezita, kdy pro tuto diagnózu častěji svědčí jen BMI, ale již ne složení těla. Množství tuku mnohdy bývá v limitních hodnotách s větším množstvím ECT. Proto ten důraz na lymfodrenáž jako nezbytnou součást léčby.

Pro lipedém, obdobně jako pro obezitu, platí, že nejefektivnější léčbou je prevence, která musí být založena nejen na multioborové spolupráci lymfologů s praktiky, obezitology, gynekology, ale i na spolupráci lékařských a nelékařských profesí – a to s fyzioterapeuty, maséry, ale i wellness či estetickými centry s kvalifikací manuální, ale především přístrojové lymfodrenáže.

Všechny tyto profese musí pracovat s jednotnou informací o mikrocirkulaci, extracelulárním prostoru a lymfatickém systému. Díky rozvoji internetu a informačním technologiím existují e-health či telemedicínské nástroje, kdy tato multioborová a multiprofesní spolupráce by již neměla být problémem.

Naše Lymfocentrum se dlouhodobě věnuje jak problematice telemedicíny, tak i lipedému. V rámci internetu umíme již zabezpečit mnohé od prevence po managment léčby.

Víte, jak funguje
Váš lymfatický systém?

Stáhněte si ZDARMA e-book

 NAPIŠTE NÁM

    Formulář je chráněn službou reCAPTCHA. Soukromí - Podmínky